آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار آذر 1391

عنوانتاریخ انتشار
تقدیر وزیر راه از «گروه سرمایه گذاری مسکن»در سومین نمایشگاه «راه و شهرسازی و صنایع وابسته»27/9/91 ۲۸ آذر ۱۳۹۱
تحلیل بازار مسکن در دومین جلسه شورای مدیران شرکت «گروه سرمایه گذاری مسکن»27/9/91 ۲۸ آذر ۱۳۹۱
مسکن مهر شهرهای جدید در مرحله نازک کاری ۲۷ آذر ۱۳۹۱
سهامداران شرکت فرابورسی «سرمایه گذاری مسکن شمالشرق» به مجمع رفتند26/9/91 ۲۷ آذر ۱۳۹۱
مجمع سالانه «سرمایه گذاری مسکن شمال» تشکیل شد25/9/91 ۲۷ آذر ۱۳۹۱
صورتهای مالی سال 91 شرکت«سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» تصویب شد25/9/91 ۲۷ آذر ۱۳۹۱
نیکزاد: حضور بخش خصوصی در حوزه راه و شهرسازی باید تقویت شود ۲۷ آذر ۱۳۹۱
هیات مدیره «مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن» عملکرد یکساله ارائه کرد 19/9/91 ۱۹ آذر ۱۳۹۱
مجمع سالانه شرکت «پارس مسکن سامان» برگزار شد19/9/91 ۱۹ آذر ۱۳۹۱
«پارس مسکن خزر» مجمع سالانه برپا کرد18/9/91 ۱۹ آذر ۱۳۹۱
صورتهای مالی شرکت «پارس مسکن الوند» به تصویب سهامداران رسید18/9/91 ۱۹ آذر ۱۳۹۱
حضور شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در سومین نمایشگاه راه و شهر سازی و صنایع وابسته 18/9/91 ۱۸ آذر ۱۳۹۱
هزینه خانه دار شدن کاهش یافت ۱۳ آذر ۱۳۹۱
بازتاب خبر تغییرات هیات مدیره شرکت های تابعه «گروه سرمایه گذاری مسکن» در شماره 437 هفته نامه «بانک و مسکن»12/9/91 ۱۲ آذر ۱۳۹۱
مزایده عمومی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن( سهامی خاص)7/9/91 ۷ آذر ۱۳۹۱