مجتمع مسکونی ارکیده رشت
با توجه به وجود قطعه زمینی از سالیان گذشته در مناطق اطراف شهر رشت و رشد و توسعه‌ی زمین‌های این منطقه با تحقیقات انجام شده شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان تعداد 12 بلوک‌ها در این زمین تعریف نموده است که با توجه به شرایط موجود پیش بینی می‌گردد، این پروژه با ساخت با کیفیت، توسعه‌ی شیوه ساخت و ساز در آن منطقه را با تغییرات روبرو کند و همچنین می‌تواند ارزش افزوده مناسبی برای شرکت فراهم نماید.

آدرس: رشت  خاجان چهاردانگ

6185
2100
12
2
19
2100
دارد
دارد