مجتمع مسکونی ارکیده رشت
با توجه به وجود قطعه زمینی به عنوان انبار از سالیان گذشته در مناطق اطراف شهر رشت و رشد و توسعه‌ی زمین‌های این منطقه با بررسی های انجام شده توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن گیلان تعداد 12 بلوک‌ در این زمین تعریف شده است که با توجه به شرایط موجود پیش بینی می‌گردد، این پروژه بتواند توسعه ساخت و ساز در منطقه را فراهم نموده و هم‌زمان افزوده مناسبی برای شرکت فراهم نماید.

آدرس: رشت  خاجان چهاردانگ

6185
2100
12
2
12
2100
0
دارد
دارد
بتنی
سیمان