آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار تیر 1396

عنوانتاریخ انتشار
تغییرات در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب ۳۱ تیر ۱۳۹۶
همایش «تحلیل و بررسی آینده بازار مسکن» در گروه سرمایه‌گذاری مسکن برگزار شد. ۳۱ تیر ۱۳۹۶
بازدید مدیران شرکت ساختمانی ترکیه‌ای از پروژه‌های گروه سرمایه‌گذاری مسکن ۲۷ تیر ۱۳۹۶
بازدید مدیر عامل گروه سرمایه گذاری مسکن از پروژه میلاد همدان ۲۷ تیر ۱۳۹۶
تفاهم نامه همکاری «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» با «انجمن پیشتازان پروژه اروپا» ۲۵ تیر ۱۳۹۶
سومین کنفرانس بین المللی انقلاب چهارم صنعتی برگزار شد ۲۴ تیر ۱۳۹۶
دیدار و گفتگوی مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن با سرمایه‌گذار خارجی ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بازدید مدیر عامل از پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود ۲۰ تیر ۱۳۹۶
مصاحبه با مدیر تحقیق و توسعه شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ۱۸ تیر ۱۳۹۶
نشست تخصصی انقلاب صنعتی چهارم در حوزه ساختمان در «گروه سرمایه‌گذاری مسکن» برگزار شد ۱۷ تیر ۱۳۹۶
کسری ۱.۴ میلیون مسکن در کشور ۱۳ تیر ۱۳۹۶
مدیر «بازاریابی و توسعه کسب و کار» گروه سرمایه‌گذاری مسکن معرفی شد ۱۳ تیر ۱۳۹۶
برگزاری سومین کنفرانس بین المللی انقلاب صنعتی در برج میلاد ۱۲ تیر ۱۳۹۶
نشست تخصصی انقلاب صنعتی چهارم در حوزه ساختمان برگزار می‌گردد ۱۲ تیر ۱۳۹۶
امضای تفاهم نامه جهت جذب سرمایه‌ گذاری خارجی ۱۱ تیر ۱۳۹۶