آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار مهر 1396

عنوانتاریخ انتشار
برگزاری هم‌اندیشی فصلی مدیران شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن ۲۹ مهر ۱۳۹۶
مصاحبه مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با پایگاه خبری بانک مسکن ۲۵ مهر ۱۳۹۶
استفاده از توانمندی بخش خصوصی جهت احیای بافت فرسوده ۲۵ مهر ۱۳۹۶
دیدار مدیر و پرسنل شعبۀ زنجان با فرماندهی ستاد نیروی انتظامی استان زنجان ۲۵ مهر ۱۳۹۶
جلسه بررسی جریان نقدی پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۲۵ مهر ۱۳۹۶
بازدید از پروژه نرگس رشدیه تبریز ۲۵ مهر ۱۳۹۶
مجمع شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار برگزار شد ۲۲ مهر ۱۳۹۶
مجمع شرکت سامان گستران پویا برگزار شد ۲۲ مهر ۱۳۹۶
تشریح مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سکن الوند از اجرای دو پروژه در چالوس و همدان ۱۹ مهر ۱۳۹۶
شرکت سرمایه گذاری الوند تعدیل سود مثبت در شرکت سرمایه گذاری مسکن الوند ۱۹ مهر ۱۳۹۶
شروط پرداخت وام مسکن به خانه اولی‌ها ۱۶ مهر ۱۳۹۶
سیگنال رونق بازار مسکن به فضای ساخت و ساز ۱۶ مهر ۱۳۹۶
بازار مسکن در حال خروج از دوران رکود است ۱۲ مهر ۱۳۹۶
آخوندی : قابلیت سکونت و حرکت دو مساله بنیادین تهران است ۱۲ مهر ۱۳۹۶
تحلیل بازار مسکن ۱۱ مهر ۱۳۹۶
مصاحبه مدیر عامل شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با پایگاه خبری بانک مسکن ۱۱ مهر ۱۳۹۶
مصاحبه معاون برنامه ریزی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن با پایگاه خبری بانک مسکن ۱۱ مهر ۱۳۹۶
آخرین وضعیت دو پروژه شاخص شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب ۳ مهر ۱۳۹۶