برگزاری جلسات بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه

برگزاری جلسات بررسی عملکرد شرکت‌های تابعه
جلسات بررسی عملکرد سه ماهه(پایش) شرکت‌های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن با حضور مدیرعامل ، معاونین هلدینگ در هفته جاری به صورت منظم برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن ، جلسات بررسی عملکرد سه ماهه شش شرکت تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن در سالن جلسات هلدینگ با حضور مدیرعامل ، معاونین ، مدیران گروه و همچنین مدیرعامل و معاونین شرکت های تابعه به صورت حضوری برگزار گردید.

 در این جلسات ضمن بررسی عملکرد های فنی و مالی شرکت‌ها، چالش ها ، مشکلات موجود و برنامه های آتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شرکت‌های سرمایه گذاری مسکن تهران، پردیس، شمال‌غرب، نوین پایدار، زاینده رود و غرب از جمله شرکت‌هایی می باشند که تاکنون جلسات آنها برگزار گردیده و الباقی شرکت‌ها نیز در هفته آتی برگزار خواهد شد.

۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۵:۳۸
روابط عمومی گروه سرمایه گذاری مسکن |
Loading