معرفی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام)

بنر سایت زاینده رود

 تاریخ تاسیس  شماره ثبت  محل ثبت

 حوزه فعالیت

 سرمایه ثبت شده
85/04/10  27491 اصفهان

اصفهان / یزد/ چهارمحال و بختیاری

500/000/000/000 ریال

نشانی: اصفهان؛ خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، انتهای کوچه عمرانی، تلفن: 32209921- 031، فکس: 32219531-031

 
دهکردی زاینده رود

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

حسن کاظم‌پور دهکردی

رئیس هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

      

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

مهدی جعفر پیشه

عضوهیئت مدیره

(غیر موظف)

 
 

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

محمد نور صالحی

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

  سفاری زاینده رود

شرکت پارس مسکن سامان

مجید سفاری

عضو هیئت مدیره

(‌موظف)
 

 

مدرس هاشمی

 

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

علی مدرس هاشمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

(‌موظف)
     

 

وب سایت شرکت

پروژه های شرکت

صحه بورس شرکت