شرکت سرمایه گذاری مسکن|شرکت‌های تابعه|شرکتهای ساختمانی|شرکت سرمایه‌گذاری مسکن زاینده‌رود (سهامی عام)

معرفی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام)

بنر سایت زاینده رود

 تاریخ تاسیس  شماره ثبت  محل ثبت

 حوزه فعالیت

 سرمایه ثبت شده
85/04/10  27491 اصفهان

اصفهان / یزد/ چهارمحال و بختیاری

500/000/000/000 ریال

نشانی: اصفهان؛ خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، انتهای کوچه عمرانی، تلفن: 32209921- 031، فکس: 32219531-031

 
دهکردی زاینده رود

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

حسن کاظم‌پور دهکردی

رئیس هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

       زبز

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

مهدی جعفر پیشه

نایب رییس هیئت مدیره

(غیر موظف)

 
کریمی  

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

مهدی کریمی

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

  سفاری زاینده رود

شرکت پارس مسکن سامان

مجید سفاری

عضو هیئت مدیره

(‌موظف)
 

 

مدرس هاشمی

 

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

علی مدرس هاشمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

(‌موظف)
     

 

وب سایت شرکت

پروژه های شرکت

صحه بورس شرکت