معرفی شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود(سهامی عام)

بنر سایت زاینده رود

 تاریخ تاسیس  شماره ثبت  محل ثبت

 حوزه فعالیت

 سرمایه ثبت شده
85/04/10  27491 اصفهان

اصفهان / یزد/ چهارمحال و بختیاری

500/000/000/000 ریال

نشانی: اصفهان؛ خیابان استانداری، روبروی بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)، انتهای کوچه عمرانی، تلفن: 32209921- 031، فکس: 32219531-031

 
دهکردی زاینده رود

شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز

حسن کاظم‌پور دهکردی

رئیس هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

    صمصام زاینده رود  

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

سید جمال الدین صمصام شریعت

نایب رئیس هیئت مدیره

(غیر موظف)

 
نعیمی زاینده رود

شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن

فریبرز نعیمی

عضو هیئت مدیره

(‌غیر موظف)

  سفاری زاینده رود

شرکت پارس مسکن سامان

مجید سفاری

عضو هیئت مدیره

(‌موظف)
 

 

مدرس هاشمی

 

شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

علی مدرس هاشمی

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

(‌موظف)
     

 

وب سایت شرکت

پروژه های شرکت

صحه بورس شرکت