آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار بهمن 1391

عنوانتاریخ انتشار
رئیس جمهوری پروژه مسکن مهر «گروه سرمایه گذاری مسکن»را در پردیس افتتاح کرد29/11/91 ۳۰ بهمن ۱۳۹۱
آغاز مرحله دوم واگذاری مسکن مهر/ تهران جهش قیمت نخواهد داشت ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
انتصاب عضو جدید هیات مدیره «سرمایه گذاری مسکن شمال غرب»28/11/91 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
برگزاری سمینار «اقتصاد مسکن» با حضور مدیران «گروه سرمایه گذاری مسکن»28/11/91 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
«پورمهدی» مدیرعامل جدید «سرمایه گذاری مسکن شمال غرب» شد28/11/91 ۲۸ بهمن ۱۳۹۱
مدیرعامل و هیات مدیره جدید «پارس مسکن خزر» منصوب شدند25/11/91 ۲۵ بهمن ۱۳۹۱
3 عضو هیات مدیره «بازرگانی سرمایه گذاری مسکن» معارفه شدند24/11/91 ۲۴ بهمن ۱۳۹۱
بازتاب جشن خاتمه پروژه مسکن مهر اراک «گروه سرمایه گذاری مسکن» در شماره 448 هفته نامه «بانک و مسکن»23/11/91 ۲۳ بهمن ۱۳۹۱
سمینار آموزشی سیستم های مالی و فروش برگزار شد21/11/91 ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
بازتاب 4 خبر «گروه سرمایه گذاری مسکن» در شماره 447 هفته نامه «بانک و مسکن»18/11/91 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
دومین همایش هم اندیشی مدیران گروه سرمایه گذاری مسکن در اصفهان برگزار شد16/11/91 ۱۸ بهمن ۱۳۹۱
خبرهای خوش نیکزاد از مسکن ویژه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
«سرمایه گذاری مسکن شمال غرب» مجمع سال مالی 91 را برگزار کرد 15/11/91 ۱۷ بهمن ۱۳۹۱
حضور دو روزه ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی در «گروه سرمایه گذاری مسکن»15/11/91 ۱۶ بهمن ۱۳۹۱
مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» از نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در مسکن بازدید کرد 9/11/91 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
صدها طرح راه و شهرسازی افتتاح می شود ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
جشن خاتمه پروژه 1440 واحدی مسکن مهر امام صادق (ع) اراک برگزار شد9/11/91 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
برگزاری همایش یکروزه «مدیریت کیفیت» در گروه سرمایه گذاری مسکن8/11/91 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
مدیرعامل جدید «پارس مسکن سامان» منصوب شد7/11/91 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
بازدید مدیرعامل بانک مسکن از پروژه بام چالوس«گروه سرمایه گذاری مسکن»5/11/91 ۱۵ بهمن ۱۳۹۱
خبرهای خوش نیکزاد از مسکن ویژه ۱۱ بهمن ۱۳۹۱
آگهی مزایده عمومی شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن 5/11/91 ۹ بهمن ۱۳۹۱
تصویب عملکرد سال مالی 91 «سرمایه گذاری مسکن پردیس» در مجمع5/11/91 ۹ بهمن ۱۳۹۱
عملکرد سال مالی 91 «پویا نوین پارس» به مجمع ارائه شد4/11/91 ۹ بهمن ۱۳۹۱
«مسکن منطقه غرب» مجمع سالانه تشکیل داد4/11/91 ۹ بهمن ۱۳۹۱
مجمع سالانه «پارس مسکن البرز» برگزار شد2/11/91 ۹ بهمن ۱۳۹۱
سهامداران «توسعه مسکن مهر نوین» به مجمع سالانه رفتند1/11/91 ۹ بهمن ۱۳۹۱
ترکیب حقوقی هیات مدیره «بازرگانی سرمایه گذاری مسکن» در مجمع شرکت تعیین شدند30/10/91 ۹ بهمن ۱۳۹۱