آرشیو ماهیانه اخبار

اخبار آبان 1391

عنوانتاریخ انتشار
بازدید مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» از پروژه های کرمانشاه و همدان30/8/91 ۳۰ آبان ۱۳۹۱
حضور «گروه سرمایه گذاری مسکن» در نخستین کنفرانس «همکاری های اقتصادی و صنعتی ایران و لبنان»29/8/91 ۳۰ آبان ۱۳۹۱
تغییر در هیات مدیره شرکت «توسعه مسکن مهر نوین»27/8/91 ۲۸ آبان ۱۳۹۱
بازدید مدیران «گروه سرمایه گذاری مسکن» از 4 پروژه در کرمان27/8/91 ۲۸ آبان ۱۳۹۱
پروژه های «سرمایه گذاری پارس مسکن خزر» میزبان مدیران «شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن»25/8/91 ۲۸ آبان ۱۳۹۱
7 پروژه «سرمایه گذاری مسکن شمال» مورد بازدید مدیران «گروه سرمایه گذاری مسکن» قرار گرفتند25/8/91 ۲۸ آبان ۱۳۹۱
تغییرات در هیات مدیره «مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن»24/8/91 ۲۸ آبان ۱۳۹۱
ترکیب تازه هیات مدیره «پارس مسکن سامان» مشخص شد24/8/91 ۲۸ آبان ۱۳۹۱
4 عضو هیات مدیره شرکت «سرمایه گذاری مسکن پردیس» تغییر کردند23/8/91 ۲۸ آبان ۱۳۹۱
اعضای جدید هیات مدیره «سرمایه گذاری مسکن تهران« معرفی شدند16/8/91 ۱۶ آبان ۱۳۹۱
انتصاب عضو غیرموظف در هیات مدیره «سرمایه گذاری مسکن زاینده رود» 16/8/91 ۱۶ آبان ۱۳۹۱
عدم افزایش قیمت برای مسکن مهری‌هایی که قسط چهارم را پرداخته‌اند ۱۵ آبان ۱۳۹۱
بازدید مدیرعامل «گروه سرمایه گذاری مسکن» از پروژه های سمنان 9/8/91 ۹ آبان ۱۳۹۱
بازتاب خبر شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در شماره 433 هفته نامه «بانک و مسکن» 8/8/91 ۸ آبان ۱۳۹۱
نخستین همایش فصلی مدیرعامل با کارکنان 7/8/91 ۷ آبان ۱۳۹۱
ابراز رضایت وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت پروژه مسکن مهر «گروه سرمایه گذاری مسکن» در زنجان 30/7/91 ۲ آبان ۱۳۹۱
تلاطم بازار ارز، تاثیری بر ساخت و ساز مسکن نداشته است ۱ آبان ۱۳۹۱
بازتاب خبر شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن در شماره 432 هفته نامه «بانک و مسکن»1/8/91 ۱ آبان ۱۳۹۱