مناقصه عمومی در پروژه‌های مرکز شهر اندیشه و آپادانا تهران  توسط شرکت سرمایه‌گذاری مسکن نوین پایدار ( تاریخ انتشار ششم آذر ماه 1400)

مناقصه اجرای دستمزدی عملیات سفید کاری تعداد 6 بلوک از قطعه cپروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار24 مهر ماه 1400)

مناقصه حمل، خرید،تحویل راه اندازی و تست 6 دستگاه بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی پروژه بنفشه اندیشه (تاریخ انتشار 24 مهر ماه1400)

مناقصه خرید و تحویل پانل­های سبک بتنی و ملزومات مورد نیاز جهت اجرای دیوارهای داخلی و خارجی و اجرا (تاریخ انتشار 18 مهرماه 1400)

مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای نمای بلوک های پروژه بنفشه اندیشه (تاریخ انتشار 23 شهریورماه 1400)

مناقصه عمومی اجرای دستمزدی نمای ترکیبی سیمان و آجر نسور در بلوک cپروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 23 شهریورماه 1400)

تجدید مناقصه خرید 2 عدد آسانسور برای پروژه آپادانا 1 و 2 متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار 18 شهریورماه 1400)

مزایده نوبت اول، واگذاری زمین متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال غرب در شهر تبریز( تاریخ انتشار 15 شهریورماه 1400)

مناقصه عمومی خرید چینی آلات بهداشتی پروژه مسکونی نگین شهرری (تاریخ انتشار 15 شهریورماه 1400)

مناقصه واگذاری اقلام تاسیسات مکانیکی پروژه آپادانا یک و 2 متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار(تاریخ انتشار 15شهریورماه 1400)

فروش سه دستگاه تانکر آب مستعمل متعلق به شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار نهم شهریورماه 1400)

مناقصه عمومی عملیات فندانسیون پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب در کیش (تاریخ انتشار نهم شهریورماه 1400)

مناقصه عمومی ساخت و نصب  در و پنجره های pvc پروزه مسکونی راین کرمان (تاریخ انتشار نهم شهریورماه 1400)

مناقصه عمومی خرید، حمل، راه اندازی و تست بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی پروژه مسکونی نگین شهر ری(تاریخ انتشار نهم شهریور ماه 1400)

مناقصه عمومی اجرای دستمزدی سقف کامپوزیت قطعه cپروژه مسکونی مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار نهم شهریور ماه 1400)

 مناقصه عمومی با موضوع اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی و برقی قطعه A پروژه مرکز شهر اندیشه - شرکت تهران (تاریخ انتشار اول شهریور 1400)

 مناقصه عمومی با موضوع تهیه کلیه مصالح ، حمل و اجرای سقف کاذب پانلی پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار اول شهریور 1400)

 مناقصه با موضوع تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی پروژه بنفشه2- شرکت تهران  (تاریخ انتشار اول شهریور 1400)

 مناقصه عمومی با موضوع اجرای دستمزدی تاسیسات مکانیکی و برقی قطعه پروژه مرکز شهر اندیشه قطعه A (تاریخ انتشار اول شهریور 1400)

 مناقصه عمومی خرید جرثقیل برجی 12 تن پروژه مسکونی مرکز شهر اندیشه، شرکت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار (تاریخ انتشار اول شهریور ماه 1400)

 مناقصه عمومی با موضوع تامین لوازم و تجهیزات اعلام حریق پروژه نگین شهرری- شرکت تهران 

 مزایده عمومی با موضوع فروش ضایعات آهنی پروژه نگین شهرری - شرکت تهران

مناقصه عمومی خرید دربهای داخلی تمام مخفی پروژه نگین جماران (تاریخ انتشار 11 مرداد 1400)

مناقصه عمومی اجرای دستمزدی عملیات الکتریکال و مکانیکال پروژه آپادانا 1 و 2 در غرب تهران (تاریخ انتشار 11 مرداد 1400)

مناقصه عمومی تهیه و اجرای سربندی فلزی با پوشش ورق گالوانیزه و سازه فلزی الحاقی به سازه بتنی پروژه ارغوان رشت (تاریخ انتشار 10 مرداد ماه 1400)

مناقصه عمومی تهیه و اجرای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی پروژه ارغوان رشت (تاریخ انتشار 10 مرداد ماه 1400)

مناقصه عمومی تامین چینی آلات بهداشتی پروژه نگین شهری ری (تاریخ انتشارنهم اردیبهشت ماه 1400)

 مناقصه عمومی خرید حمل و نصب و راه‌اندازی تعداد 24 دستگاه آسانسور برای پروژه‌ مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار ششم اردیبهشت ماه 1400)

مناقصه عمومی تهیه مصالح ساخت حمل و نصب اسکلت فلزی مشاعات بلوک‌های پروژه‌ مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار ششم اردیبهشت ماه 1400)

مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مسکن جنوب در شهر صدرا شیراز (تاریخ انتشار 20 تیرماه 1400)

مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای نمای بلوک‌های  3، 4 و 5 قطعه c پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 14 تیرماه 1400)

مناقصه عمومی تامین حمل و نصب درب و پنجره uvpc قطعه c پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 14 تیر ماه 1400)

 مناقصه عمومی تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاءحریق جهت پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 14 تیر ماه 1400)

مناقصه عمومی شناسایی پیمانکار واجد صلاحیت دار و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران  جهت اجرای فوندانسیون پروژه پردیس رشت(تاریخ انتشار 5 تیر ماه 1400)

 مناقصه عمومی نوبت دوم خرید و تهیه لوله و اتصالات فلزی و گالوانیزه مورد نیاز پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 31 خرداد ماه 1400)

مناقصه عمومی با موضوع خرید تیرچه صنعتی - شرکت تهران (تاریخ انتشار 29 خرداد ماه 1400)

 مناقصه عمومی خرید و تهیه لوله و اتصالات فلزی و گالوانیزه مورد نیاز پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 19 خرداد ماه 1400)

 مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه های واقع در شهر صدرا (تاریخ انتشار 31اردیبهشت ماه 1400)

مناقصه عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب (تاریخ انتشار 31اردیبهشت ماه 1400)

مناقصه عمومی تهیه کلیه لوازم و تجهیزات اطفاءحریق جهت پروژه بنفشه 2 اندیشه (تاریخ انتشار 22 اردیبهشت ماه 1400)

مناقصه عمومی تامین پلاستو فوم مورد نیاز پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 22 اردیبهشت ماه 1400)

مناقصه عمومی اجرای دستمزدی بخشی از تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه نگین شهر ری (تاریخ انتشار 22 اردیبهشت ماه 1400)

مناقصه عمومی طراحی، تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی بلوک های c پروژه مرکز شهر اندیشه(تاریخ انتشار 22 اردیبهشت ماه 1400)

 آگهی اعلام شروع مناقصه اسکلت بتنی پروژه سرو اراک (تاریخ انتشار 18 اردیبهشت ماه 1400)

آگهی های فراخوان شناسایی پیمانکار جهت بهسازی خاک پروژه ایوان و اسکلت پروژه آذر - شرکت جنوب (تاریخ انتشار 18 اردیبهشت ماه 1400)  آگهی روزنامه

مناقصه خرید، حمل و نصب درب و پنجره upvcپروژه بنفشه 2 اندیشه (تاریخ انتشار ششم اردیبهشت ماه 1400) (پیش نویس قرارداد) (پیش نویس قرارداد پیمان)

مناقصه خرید، حمل، نصب و اجرا، راه اندازی و الزام به ارائه خدمات نگهداری و راهبری تعداد 12 دستگاه آسانسور بلوکهای قطعه C پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار ششم اردیبهشت ماه 1400) (پیش نویس پیمان اجرا) (پیش نویس قرارداد)

مناقصه تهیه کلیه مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی مشاعات بلوکهای قطعه C پروژه مرکز شهر اندیشه(تاریخ انتشار سوم اردیبهشت ماه 1400)

مناقصه اجرای اسکلت قطعه 80 پروژه ستاره کیش (تاریخ انتشار سوم اردیبهشت ماه 1400)

اجرای دستمزدی باقیمانده اسکلت بتنی بلوکهای قطعات F و E و H پروژه مرکز شهر اندیشه( تاریخ انتشار سوم اردیبهشت 1400) پیش نویس پیمان

مناقصه اجرای دستمزدی بخشی از سفت کاری و نازک کاری بلوک‌های قطعه c پروژه مرکز شهر اندیشه(تاریخ انتشار سوم اردیبهشت 1400) دعوت نامه شرکت در مناقصه

مناقصه عمومی تهیه، حمل و نصب درب داخلی، درب کمد دیواری، درب ضد سرقت و درب ضد حریق پروژه های مسکونی نگین شهری ری و پروژه مسکونی بنفشه اندیشه (تاریخ انتشار 21 فروردین ماه 1400) (پیش نویس قرارداد پروژه مرکز شهر اندیشه)، (پیش نویس قرار داد پروژه نگین شهر ری) (پیش نویس قرارداد پیمان پروژه مرکز شهر اندیشه) (پیش نویس قرارداد پروژه نگین شهری ری)

اﺟﺮای دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ  C ﻗطعه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند ماه 1399)  - پیش نویس پیمان

اجرای دستمزدی اسکلت بتنی بخشی از پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند ماه 1399) - پیش نویس پیمان

خرید، حمل، نصب و اجرا، راه اندازی و الزام به ارائه خدمات نگهداری و راهبری تعداد 4 دستگاه آسانسور بلوک های 3 و 4 و 5 قطعه D پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند 1399) پیش نویس پیمان - پیش نویس قرارداد

مناقصه تهیه کلیه مصالح حمل و اجرای گچ برگ دیورا و سقف کاذب پروژه بنفشه 2 اندیشه(تاریخ انتشارسوم اسفند ماه1399) پیش نویس پیمان

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکارن واجد صلاحیت برای اجرای اسکلت پروژه باران رشت (تاریخ انتشار 27 بهمن ماه 1399)

تامین بتن آماده پروژه مسکونی نگین شهر ری( تاریخ انتشار هفتم بهمن ماه 1399)

اجرای بخشی از عملیات سفت کاری و نازک کاری پروژه بنفشه 2 (تاریخ انتشار 27 دی ماه 11399)

بارگیری، حمل و تخلیه نخاله‌های ساختمانی پروژه مجموعه مسکونی شهر آرا یزد (تاریخ انتشار 27 دی ماه 1399)

اجرای دستمزدی عملیات سفت کاری زیرزمین  قطعه A شمالی پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 20 دیماه 99)

فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای پروژه باران رشت(تاریخ انتشار نهم دی ماه 1399)

مناقصه تهیه لوازم و تجهیزات اطفای حریق برای پروژه نگین شهری ری( تاریخ انتشار نهم دیماه 1399)

آگهی مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای اسکلت فلزی و سقف کامپوزیت مشاعات بلوکهای قطعه C پروژه مرکز شهر اندیشه

آگهی مناقصه اجرای دستمزدی نمای پروژه نگین شهری ری(تاریخ انتشار 29 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان اجرای اسکلت پروژه راین کرمان  (فاز 2) (تاریخ انتشار 23 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان تهیه کلیه مصالح حمل و اجرای صقف کاذب پانلی برای پروژخ نگین شهر ری (تاریخ انتشار 23 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان اجرای دستمزد اسکلت بتنی بخشی از پروژه مرکز شهر اندیشه پیش نویس پیمان(تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار بهسازی خاک پروژه ایوان اهواز (تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان نظارت کارگاهی پروژه ستاره کیش توسط مشاوران واجدشرایط(تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399)

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه های تجاری، مسکونی ، اداری در جزیره کیش (تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار شرکت سرمایه گذاری مسکن ارجای اسکلت قطعه 74 پروژه ستاره کیش (تاریخ انتشار 2 آذرماه 1399)

فراخوان ارائه خدمات حراست و حفاظت فیزیکی برای پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (تاریخ انتشار 14 آبان ماه 1399)

آگهی شناسایی پیمانکار برای پروژه راین کرمان (تاریخ انتشار 22 مهرماه 1399)

مناقصه عمومی خرید،حمل و تحویل تیرچه صنعتی پیش ساخته خر پایی با پاشنه بتنی، قطعه AوC پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 12 مهر ماه 1399)

فراخوان اجرای دستمزدی سازه بلوک میانی پروژه نگین شهرری (تاریخ انتشار پنجم مهر ماه1399)

فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران(تاریخ انتشار 30 شهریور ماه 1399)

فراخوان تامین بتن و تجدید مناقصه آزمایشگاه شار (تاریخ انتشار 17 شهریورماه 1399)

مناقصه عمومی تهیه کلیه مصالح و اجرای دیوارهای داخلی و خارجی قطعات D،C پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 13 شهریور 1399) 1،2،3

مناقصه عمومی خرید حمل و نصب و راه اندازی 14 دستگاه آسانسور پروژه بنفشه اندیشه (13 شهریور ماه 1399) 1،2،3

فراخوان عمومی اجرای دستمزدی بخشی از عملیات نازک کاری پروژه نگین شهر ری  (تاریخ انتشار 7 مرداد ماه 1399)

فراخوان عمومی اجرای دستمزدی بخشی از تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه بنفشه 2 اندیشه (تاریخ انتشار 29 تیرماه 1399)

فراخوان عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه سپیدار قم (تاریخ انتشار 9 تیرماه 1399)