مناقصه عمومی تهیه، حمل و نصب درب داخلی، درب کمد دیواری، درب ضد سرقت و درب ضد حریق پروژه های مسکونی نگین شهری ری پروژه مسکونی بنفشه اندیشه (تاریخ انتشار 21 فروردین ماه 1400) (پیش نویس قرارداد پروژه مرکز شهر اندیشه)، (پیش نویس قرار داد پروژه نگین شهر ری) (پیش نویس قرارداد پیمان پروژه مرکز شهر اندیشه) (پیش نویس قرارداد پروژه نگین شهری ری)

 اﺟﺮای دﺳﺘﻤﺰدی ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺮﻗﯽ  C ﻗطعه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند ماه 1399)  - پیش نویس پیمان

اجرای دستمزدی اسکلت بتنی بخشی از پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند ماه 1399) - پیش نویس پیمان

خرید، حمل، نصب و اجرا، راه اندازی و الزام به ارائه خدمات نگهداری و راهبری تعداد 4 دستگاه آسانسور بلوک های 3 و 4 و 5 قطعه D پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 11 اسفند 1399) پیش نویس پیمان - پیش نویس قرارداد

مناقصه تهیه کلیه مصالح حمل و اجرای گچ برگ دیورا و سقف کاذب پروژه بنفشه 2 اندیشه(تاریخ انتشارسوم اسفند ماه1399) پیش نویس پیمان

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکارن واجد صلاحیت برای اجرای اسکلت پروژه باران رشت (تاریخ انتشار 27 بهمن ماه 1399)

تامین بتن آماده پروژه مسکونی نگین شهر ری( تاریخ انتشار هفتم بهمن ماه 1399)

 اجرای بخشی از عملیات سفت کاری و نازک کاری پروژه بنفشه 2 (تاریخ انتشار 27 دی ماه 11399)

بارگیری، حمل و تخلیه نخاله‌های ساختمانی پروژه مجموعه مسکونی شهر آرا یزد (تاریخ انتشار 27 دی ماه 1399)

 اجرای دستمزدی عملیات سفت کاری زیرزمین  قطعه A شمالی پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 20 دیماه 99)

فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای پروژه باران رشت(تاریخ انتشار نهم دی ماه 1399)

مناقصه تهیه لوازم و تجهیزات اطفای حریق برای پروژه نگین شهری ری( تاریخ انتشار نهم دیماه 1399)

آگهی مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای اسکلت فلزی و سقف کامپوزیت مشاعات بلوکهای قطعه C پروژه مرکز شهر اندیشه

آگهی مناقصه اجرای دستمزدی نمای پروژه نگین شهری ری(تاریخ انتشار 29 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان اجرای اسکلت پروژه راین کرمان  (فاز 2) (تاریخ انتشار 23 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان تهیه کلیه مصالح حمل و اجرای صقف کاذب پانلی برای پروژخ نگین شهر ری (تاریخ انتشار 23 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان اجرای دستمزد اسکلت بتنی بخشی از پروژه مرکز شهر اندیشه پیش نویس پیمان(تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار بهسازی خاک پروژه ایوان اهواز (تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان نظارت کارگاهی پروژه ستاره کیش توسط مشاوران واجدشرایط(تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399)

فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه های تجاری، مسکونی ، اداری در جزیره کیش (تاریخ انتشار 2 آذر ماه 1399)

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار شرکت سرمایه گذاری مسکن ارجای اسکلت قطعه 74 پروژه ستاره کیش (تاریخ انتشار 2 آذرماه 1399)

فراخوان ارائه خدمات حراست و حفاظت فیزیکی برای پروژه های شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (تاریخ انتشار 14 آبان ماه 1399)

آگهی شناسایی پیمانکار برای پروژه راین کرمان (تاریخ انتشار 22 مهرماه 1399)

مناقصه عمومی خرید،حمل و تحویل تیرچه صنعتی پیش ساخته خر پایی با پاشنه بتنی، قطعه AوC پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 12 مهر ماه 1399)

فراخوان اجرای دستمزدی سازه بلوک میانی پروژه نگین شهرری (تاریخ انتشار پنجم مهر ماه1399)

فراخوان شناسایی پیمانکاران واجد صلاحیت و ارزیابی کیفی و مالی پیمانکاران(تاریخ انتشار 30 شهریور ماه 1399)

فراخوان تامین بتن و تجدید مناقصه آزمایشگاه شار (تاریخ انتشار 17 شهریورماه 1399)

مناقصه عمومی تهیه کلیه مصالح و اجرای دیوارهای داخلی و خارجی قطعات D،C پروژه مرکز شهر اندیشه (تاریخ انتشار 13 شهریور 1399) 1،2،3

مناقصه عمومی خرید حمل و نصب و راه اندازی 14 دستگاه آسانسور پروژه بنفشه اندیشه (13 شهریور ماه 1399) 1،2،3

فراخوان عمومی اجرای دستمزدی بخشی از عملیات نازک کاری پروژه نگین شهر ری  (تاریخ انتشار 7 مرداد ماه 1399)

فراخوان عمومی اجرای دستمزدی بخشی از تاسیسات مکانیکی و برقی پروژه بنفشه 2 اندیشه (تاریخ انتشار 29 تیرماه 1399)

فراخوان عمومی اجرای اسکلت بتنی پروژه سپیدار قم (تاریخ انتشار 9 تیرماه 1399)